Candan Yüceer’den Sağlıkta Yeni Düzenlemeler İçeren Torba Yasa Teklifine Tepki: ‘Giderlerse Gitsinler’ Dediniz, Ama Yetmedi, Şimdi ‘Mesleği de…

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, sağlık alanında düzenlemeler içeren torba yasa teklifine ilişkin, “‘Giderlerse gitsinler’ dediniz, ama yetmedi, şimdi ‘Mesleği de tamamen bırakın’ mı diyoruz? Bir an önce bu teklifin tamamı çekilmeli ve gerçek sorunlarla, Türkiye’nin gerçek gündemleriyle, sağlık hizmetlerinin, sağlıkta dönüşüm programının gerçek eksikleriyle uyumlu bir teklif önümüze getirilmeli” dedi.

Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda dün kabul edildi. Hekimlerin meslekten menedilmesinin önünü açan 36’ncı madde ile 3, 6 ve 27’nci maddeler, muhalefetin ve sağlık meslek örgütlerinin itirazları üzerine tekliften çıkarıldı.

“TEKLİF TAMAMEN GERİ ÇEKİLMELİ”

Mesleği hekimlik olan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, komusyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Tabii ki yanlıştan dönmek bir erdem, ama burada bu erdeme ulaştığımızı düşünmüyorum. Çünkü yanlışın bir kısmından dönüyoruz, belli maddeleri çekiyoruz ama Anayasa’ya, hukuka, bilime, aklıselime aykırı olan bu teklifi tamamen çekmiyoruz. En son söyleyeceğimi ben de en baştan söyleyeyim. Gerçekten bu teklif tamamen geri çekilmeli; Meclis’in çalışma günlerine, dönemimizin bitmesine sayılı günler kala çekilmeli. İnşallah, yeni dönemde bir an önce sağlık sorunlarının, sağlık hizmetinin sorunlarını çözen, sağlık emekçilerinin sorunlarını çözen, hastalarımızın sorunlarını çözen bir teklifle komisyonumuzun üyeleri tekrar buluşur. Zira ben, tekrar adaylık başvurusunda bulunmadım, dolayısıyla aslında son konuşmam da olacak parlamentoda.”

“HEKİMLER DE DÜŞMANIMIZ DEĞİL, MESLEK ODALARININ ÇOK KIYMETLİ TEMSİLCİLERİ DE DÜŞMAN DEĞİL”

Devri iktidarınızda ortak akla, teamüllerin toplanmasına çok kıymet vermediniz, buna çokça şahit olduk. Ama her seferinde de şunu ifade etmekten geri durmuyoruz: Bizler düşman değiliz. Bizler, aynı sıralarda okuduk belki, aynı mahallede büyüdük, aynı mesleği icra ettik. Burada birçok milletvekilimizin hekimlikten geldiğini biliyorum, sağlık hizmeti sunduğunu biliyorum. Aynı yerin, aynı vatanın evlatlarıyız, dolayısıyla düşman değiliz; ilk önce onu söylemek isterim. Hekimler de düşmanımız değil, bu arkamızdaki arkadaşlarımız, meslek odalarının çok kıymetli temsilcileri de düşman değil. Dolayısıyla burada bizim önerilerimiz, farklı bakış açıları sunmamız, eksikleri söylememiz bir düşmanlık, bir eleştiri, bir hamaset gibi algılanmamalı. Tam tersi, ortak akıl, daha doğruyu bulma, iyi yapma… Bakın, şu an 4 maddeyi daha teklifi görüşmeden çekme gereği duyduk. Eğer bunları yapmış olsaydık, ortak akla kıymet vermiş olsaydık bugün bu gereksiz konuşmaları yapıyor olmazdık diye düşünüyorum.

“‘GİDERLERSE GİTSİNLER’ DEDİNİZ, AMA YETMEDİ, ŞİMDİ ‘MESLEĞİ DE TAMAMEN BIRAKIN’ MI DİYORUZ”

Bakın, çok büyük bir deprem yaşadık, çok büyük bir yıkım yaşadık, çok büyük yaralar aldık. Koca koca binalarda on binlerce insanımız kaldı, onları kaybettik. On binlerce insan engelli oldu. Yani bu kadar yıkımı yaşadığımız bir süreçte ve yaklaşık 40 gün sonra ülkemiz için, hepimiz için çok kıymetli bir seçime gittiğimiz süreçte, böylesi özensiz bir şekilde hazırlanmış, hiçbir ihtiyacı gidermeyen, hiçbir derde derman olmayan, bunun ötesinde çok büyük dertler açacak, çok büyük kırgınlıklar yapacak bir teklif geliyor önümüze. Tamam, bu maddeleri çektiniz, peki incittiğiniz, kırdığınız binlerce meslektaşınız ne olacak? Ne hissediyorlar biliyor musun? ‘Bizi düşman mı görüyorlar’ diyorlar. Nasıl yani? Meslekten men nedir? Hem bir komplikasyon, yan etki, istenmeyen etki… Bu malpraktis değil, başka bir şey değil, yani adı üstünde, istenmeyen yan etki. Biz biliyoruz ki tıpta, sağlıkta artı eksi dengesini gözeterek biz tedavi veriyoruz. Öyle değil mi? Yani bunları biliyoruz, hepimiz yaptık, bu mesleği icra ettik, ediyoruz hala. Ne yapmaya çalışıyoruz biz? Tamam, ‘Giderlerse gitsinler’ dediniz, ama yetmedi, şimdi ‘Mesleği de tamamen bırakın mı’ diyoruz?

“KİMSE DOKTOR OLMAK İSTEMİYOR. DOKTOR OLAN, ZOR BRANŞLARI İSTEMİYOR. KİMSE RİSK ALMAK İSTEMİYOR”

Hekimler gerek pandemide gerek depremde gerek bundan önce yaşadığımız birçok felakette kendilerini ispat etmiş insanlar. Hekimlik, evet her meslek zor, asla bu mesleğimizi kutsallaştırmıyorum, farklı bir yere koymuyorum ama ya zor bir meslek. Eğitimiyle, icrasıyla, her şeyiyle zor, özverili. Şu an üniversite çocuklarına bakıyorum, kimse doktor olmak istemiyor. Doktor olan, zor branşları istemiyor. Kimse risk almak istemiyor. Bakın, bizim bu mesleği özendirmemiz, kolaylaştırmamız lazım, cazibe merkezi şekline dönüştürmemiz lazım yerine göre ama biz ne yapıyoruz? Meslek tamamen bırakılsın; olmadı, yetmedi, ülke terk edilsin diye elimizden gelen düzenlemeleri yapıyoruz.

“HERKES İŞİNİ ÇOK MÜKEMMEL YAPIYOR DA BİR HEKİMLER Mİ İŞİNİ YAPAMIYOR”

Ben, sağlıkta dönüşüm programının birçok kısmına şahitlik ettim. Sistem hatalarını birçok defa sizlerin de bakanlığı sürecinde kürsüden, parlamentodan, değişik yerlerden dile getirdim. Uzun zamandır devam eden bir sistem. Eksikleri var, revize olması gereken yerleri var, kusurları var, uygulamada birçok sorunu var. Aile hekimlerinin sorunları var, ilaca erişimde sorun var. Hastanelerde, sağlığa erişimde sorun var. Sağlığa, hizmet almaya, hastaneleri ulaşımda yollarda sorun var. Maalesef bu sorunları çözecekken, sistem hatalarını düzeltecekken hala hekimleri, sağlık hizmetini, sağlık emekçilerini düşmanlaştırmak, tüm sistem hatalarının yükünü onlara yüklemek nedir. Yani bu gerçekten züldür diyorum ya yani gerçekten züldür. Yapılmaması gereken bir şeydir. Bu teklifin gelmesi, bu teklifin altında imzanızın olması bile bence çok kötü bir şeydir. Herkes işini çok mükemmel yapıyor da bir hekimler mi işini yapamıyor? En özveriyle çalışan meslek grubu hekimler. Bizler, şu an parlamentoda görev yapıyoruz. Elbette her mesleğin, her mağdurun sesine ses oluyoruz ama kendi meslektaşlarımıza zulmetmek nedir? Oyun oynamıyoruz, evet hastanede çalışıyoruz, hastalarla uğraşıyoruz, yüksek riskli bir iş yapıyoruz. Elbette olacak yan etkisi, elbette olacak öngörebildiğimiz yan etkileri ama eksiyi artıyı düşünüyoruz, hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Toplum sağlığına, insan sağlığına hizmet etmeye çalışıyoruz ve çok özveriyle yapıyoruz bu işi ama işin acı tarafı, bu özveriyi kendi meslektaşlarımın, parlamentodaki milletvekili arkadaşlarımın görmüyor olmasından, böyle bir teklifle karşımıza çıkıyor olmasından dolayı çok büyük de üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Başta söylediğimi tekrar edeceğim. Bir an önce bu teklifin tamamı çekilmeli ve gerçek sorunlarla, Türkiye’nin gerçek gündemleriyle, sağlık hizmetlerinin, sağlıkta dönüşüm programının gerçek eksikleriyle uyumlu bir teklif önümüze getirilmeli. O zaman da inşallah buradaki arkadaşlarımız, hep beraber bunu birlikte yapmaya da bu teklifi düzeltmeye de devam edecektir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir