Okul servislerinde tacize karşı getirilen tedbirler ertelendi

İçişleri Bakanlığı’nın, okul servislerinin inançlı hale gelmesi taciz, cinsel istismar ve istenmeyen olayların önlenmesi maksadıyla 2017’de çıkardığı yönetmelikteki birtakım düzenlemelerin uygulaması ertelendi. Buna nazaran araç takip sistemi, tüm koltukları görecek ve 30 gün saklanacak kamera kaydı zorunlulukları 2026’ya kadar uzatıldı.

AKP iktidarı yaşanan olumsuz olaylar sonrasında kamuoyunun hassas hale geldiği, okul öncesi ve mecburî eğitim kapsamında bulunan okul servisleriyle ilgili yönetmelikteki birtakım unsurların uygulama mecburilik tarihlerini erteledi.

İçişleri Bakanlığı, 2017 yılında çıkardığı Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde okul servislerinin inançlı hale gelmesi taciz, cinsel istismar ve istenmeyen olayların önlenmesi hedefiyle kıymetli yenilikler getirmişti.

Bakanlık, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle okul servisleriyle ilgili 2017 yılında aldığı kimi düzenlemelerin uygulama tarihini 4 yıla kadar erteledi.

Buna nazaran okul servislerindeki şu düzenlemeler bu eğitim-öğretim döneminde olmayacak: 

  • Araç takip sistemi bulundurulacak ve en az 30 gün koruma edilecek.
  • Her koltukta oturmaya hassas sensörlü sistemler bulundurulacaktır.
  • Tüm koltukları görecek formda iç ve dış kamera ile en az 30 gün periyodik kayıt yapabilen kameralar bulundurulacaktır.
  • İç yeri gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin tam metni şöyle: 

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin süreksiz 2 nci unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki kurallar;

a) 2017 model okul servis araçları için 1/7/2024,

b) 2016 model okul servis araçları için 1/7/2025,

c) 2015 ve öncesi model okul servis araçları için 1/7/2026,

tarihinden sonraki birinci periyodik muayenesine kadar aranmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik kararlarını İçişleri, Aile ve Toplumsal Hizmetler, Ulusal Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

2017 tarihli yönetmelikteki ilgili unsurlar: 

i) Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli esirgeyici tertibat bulundurulacaktır.

l) Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya hassas sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

m) Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek halde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün vadeli kayıt yapabilen kayıt aygıtı bulundurulacaktır.

o) Okul servis araçlarında iç yeri gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.