Deprem bölgesinde TYP desteği

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Ekonomim yazarı Resul Kurt, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra yaraların sarılması için yapılan çalışmaları anlattı. Kurt’un “Deprem bölgesinde TYP desteği” başlıklı yazısı şöyle: 

6 Şubat asrın felaketinde 6 ayı aşkın bir süreyi geride bıraktık.

Deprem, en fazla Adıyaman, Malatya, Hatay ve Kahraman Maraş şehirlerimizi vurdu, özellikle Adıyaman ve Hatay depremi en ağır şekilde yaşadı. Çok sayıda ev, işyeri, fabrika, tarımsal yapı, altyapı, köprü ve yollar hasar gördü, yıkıldı. Bu iki şehirde yaşayanların önemli bir bölümü evsiz kaldı. İşte deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza hem kamu hizmetlerini devam ettirme hem de düzenli gelir elde etme amacıyla İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çok sayıda kişi istihdam edildi ve belli bir süre edilmeye de devam edilecek.

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılmaktadır.

Toplum Yararına Programlarda katılım şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Kuruma kayıtlı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç).

Olarak belirlenmiştir. Bu nedenle açık öğretim öğrencileri hariç öğrenciler TYP’den yararlanamamaktadır. Ayrıca emekli aylığı alanlar da TYP kapsamında çalıştırılamayacaktır.

Toplum Yararına Programlar’da katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

– Noter kurası yöntemi,

– Liste yöntemi,

– Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

Deprem bölgesinde Noter kurası yöntemi ile TYP’liler belirlenmiştir.

16/08/2023 tarihli 32281 sayılı Resmi Gazete’de Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Deprem bölgesinde temel ve öncelikli kamu hizmetlerinde devamlılığın sağlanması için Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde 01/07/2023 – 31/12/2024 tarihleri arasında sözleşme ilişkisi kurulan/kurulacak 50 bin kişilik Toplum Yararına Programlar (TYP) 9 ay süreyle uygulanabilecektir. Böylece daha önce 6 ay olarak düzenlenen programlardan yararlanan vatandaşların, ilave 9 ay daha programlardan yararlanmalarına imkân sağlanmıştır.

Kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasına yönelik değişikliğe ek olarak katılımcıların yararlanma ve izin sürelerine ilişkin depremden zarar gören illerdeki vatandaşlara yönelik istisnalar da getirilmiştir. Buna göre bir katılımcının TYP’den en fazla dokuz ay süreyle yararlanabileceğini düzenleyen hükümler bu illerde düzenlenecek programlarda uygulanmayabilecektir.

Daha önce mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra İŞKUR tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenlere yeni bir TYP’den yararlanabilmeleri için uygulanan 24 ay bekleme süresi de idarece aranmayabilecektir.

Son olarak program süresince hafta tatili ve resmi tatiller hariç olmak üzere 5 gün olan ücretsiz izin hakkı da 10 güne çıkarılmıştır. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması ve vatandaşlarımızın belli bir süre daha düzenli gelir elde etmelerinin sağlanması için TYP süresinin uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a deprem bölgesindeki vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum.

KAYNAK: EKONOMİM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx