Türk mitolojisinde Geyik Ana

Türk, Moğol ve Altay mitolojilerinde Geyik Tanrı değişik Türk dillerinde farklı anlamlar içerir.

Türk dillerinde Keyik (Kiyik, Giyik) Ana olarak da söylenir.

Burçın (Burçin) Ana veya Bulan (Bolan) Ana tabirleri de eşanlamlı olarak kullanılır.

Moğollar Maral Ece derler. Bedenindeki lekeler yıldızların işaretleridir.

Denizden çıkarak geldiklerine inanılır. Bazı Türk boylarına yol göstericilik yapar.

Görkemli çatal boynuzları ve kanatları vardır. İnsan biçimindeyken çok güzeldir.

Vücut hatları ince ve orantılı olarak betimlenir. Maral sözcüğü Moğolcada geyik demektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx